ทำความรู้จักกับขั้นตอนการตรวจ สอบ บัญชี


ตรวจ สอบ บัญชี

ปัจจุบันนี้มีบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง ที่เพิ่งจะเริ่มก่อตั้งเป็นจำนวนมาก จึงส่งผลให้บริษัททั้งขนาดเล็กและขนาดกลางเหล่านี้ต้องอาศัยนักตรวจสอบบัญชีหลายๆ คนเลยก็ว่าได้ แต่หากว่าคุณเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าเจ้าของบริษัท สิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือการทำความเข้าใจว่าขั้นตอนในการตรวจสอบบัญชีนั้นมีขั้นตอนอะไร เพื่อที่จะได้ว่าจ้างสำนักบัญชีอย่างเข้าใจถ่องแท้นั่นเอง 

1.การตรวจ สอบ บัญชีมีความสำคัญอย่างไรบ้าง 

สำหรับการตรวจสอบบัญชีนั้น จัดได้ว่าเป็นสิ่งที่ห้ามพลาดในการทำธุรกิจเลยก็ว่าได้ โดยการทำธุรกิจนั้น จะต้องได้รับการจัดทำโดยผู้ที่ตรวจสอบบัญชีนั่นเอง เพื่อให้ได้แสดงความเห็นสำหรับงบการเงิน และตรวจสอบด้วยว่างบการเงินที่จัดทำขึ้นมานั้นมีส่วนในสาระสำคัญหรือไม่ อย่างไร และเป็นไปตามที่กำหนดเอาไว้ของรายงานทางการเงินหรือไม่ โดยจุดประสงค์หลักที่สำคัญในการทำการตรวจบัญชีก็เพื่อดูว่าผลการดำเนินการและเงินสดเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ อย่างไรนั่นเอง 

2.ขั้นตอนการตรวจ สอบ บัญชี 

สำหรับการตรวจสอบบัญชีนั้น ทางผู้ตรวจสอบก็จะมีการประเมินคนที่ว่าจ้างว่าธุรกิจของคนที่ว่าจ้างคืออะไรกันแน่ และมีบริการเท่าไหร่ หากว่าได้ทำการตกลงในข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว อันดับต่อไปก็คือการวิเคราะห์ในเรื่องของความเสี่ยงนั่นเอง โดยจะมีการวิเคราะห์ว่ามีความเสี่ยงอะไรเกิดขึ้นในธุรกิจนั่นเอง สำหรับขั้นตอนดังต่อไปนี้ คนที่ว่าจ้างก็จะได้รู้ความเสี่ยงอันเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ เลยก็ว่าได้ ข้อดีก็คือจะทำให้ฝ่ายบริหารได้มีการระวังในเรื่องของการทำงานเพิ่มมากกว่าเดิม อีกทั้งยังสามารถแก้ไขปัญหาได้ง่ายดายกว่าเดิมอีกด้วย อันดับต่อไปก็คือคนที่ตรวจสอบบัญชี จะสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายกายสำหรับระบบบัญชีของผู้ว่าจ้าง และยังมีการวางแผนการตรวจสอบได้ง่ายๆ ว่าจะเริ่มจากอะไรจึงจะเหมาะสมมากที่สุด ซึ่งขั้นตอนที่ว่ามานี้  จะเป็นขั้นตอนที่สำคัญยิ่ง เพราะว่าผู้ตรวจบัญชีต้องทำความเข้าใจระบบบัญชีทั้งหมดเลยนั่นเอง 

3.ตรวจสอบยอดคงเหลือ 

สำหรับขั้นตอนการตรวจ สอบ บัญชีอีกหนึ่งสิ่งที่หลายๆ คนอาจจะไม่รู้มาก่อนก็คือ การตรวจสอบยอดคงเหลือ หรือว่ารายละเอียดในช่วงสิ้นเดือนนั่นเอง โดยขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ก็อาจจะถือว่าได้เป็นหลักฐาน ที่ใช้ในการจัดทำรายงานว่าพอหรือไม่พออย่างไร และเป็นการเดินทางไปดูโรงงานการผลิตว่าอะไรจะเกี่ยวกับกิจการของคนที่มาว่าจ้างมากหรือน้อยแค่ไหน อีกทั้งคนที่มาว่าจ้างยังจะรู้ด้วยว่ามีข้อผิดพลาดทางการเงินอย่างไร 

จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าการว่าจ้างบริษัทตรวจสอบบัญชีเป็นสิ่งที่น่าสนใจและน่าลองอย่างมาก หากว่าใครเปิดบริษัทก็ควรทำในเรื่องนี้เพื่อไม่ให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่ดีในอนาคตนั่นเอง