มิกเซอร์ คืออะไรและมีกี่ประเภท มีแบบไหน มาดูกัน


มิกเซอร์

Audio Mixer หรือ  มิกเซอร์ อุปกรณ์นี้มีหน้าที่รวบรวมและผสมผสานสัญญาณเสียงปรับแต่งจนเกิดความสมดุลของเสียงหรือปรับแต่งเพื่อให้ได้ลักษณะเสียงตามที่ผู้ควบคุมระบบต้องการ หลังจากนั้นจึงปล่อยสัญญาณเสียงไปยังเครื่องขยายเสียงเป็นลำดับต่อไป

มิกเซอร์แบ่งออกเป็นกี่ประเภท เนื่องจากมิกเซอร์นั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับสัญญาณเสียง ดังนั้น การทำความรู้จักประเภทมิกเซอร์จึงจะต้องรู้จักกับประเภทของสัญญาณเสียงก่อน สัญญาณเสียงที่ใช้ในการสื่อสารเดิมที คือ สัญญาณไฟฟ้าหรือสัญญาณอนาล็อก ดังนั้น หมายความว่ามิกเซอร์ที่มีจึงเป็นมิกเซอร์อนาล็อก สัญญาณอนาล็อกมักมีข้อด้อยคือการสูญเสียที่เกิดจากความต้านทานภายในสายจากความยาวของสัญญาณเสียง โดยเฉพาะการให้สัญญาณเสียงที่ยาวเกินไปและเชื่อมต่อกับ Unbalanced ส่วนใหญ่การสื่อสารของสัญญาณอนาล็อกในงานระบบเสียงนิยมใช้สายสัญญาณและการเชื่อมต่อแบบ Balance ช่วยลดการสูญเสียของสัญญาณที่เกิดขึ้นจากความต้านทานภายในสายลงได้มากเลยทีเดียว มีผลทำให้คุณภาพเสียงสมบูรณ์ขึ้น

ปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีในระบบเสียงสัญญาณเสียงประเภทดิจิตอล มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับการสื่อสารของสัญญาณเสียงที่มีความทันสมัย พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ระบบการสื่อสารและสัญญาณเสียงให้มีการชดเชยสัญญาณเสียงที่สูญเสียไปนอกจากนั้นก็ยังช่วยลดปัญหาเสียงรบกวนได้ดีด้วย มิกเซอร์มีคุณสมบัติแตกต่างกันตามการพัฒนาของเทคโนโลยี

มิกเซอร์ดิจิตอล

มิกเซอร์ดิจิตอลถูกพัฒนาขึ้นเพื่อลดความยุ่งยากสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ในระบบ PA เป็นการรวมเอาอุปกรณ์ด้านการปรับแต่งเสียงให้อยู่ภายในเครื่องมิกเซอร์ดิจิตอล ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ เพิ่มเติมให้ยุ่งยาก ในด้านการปรับเสียงมิกเซอร์ดิจิตอลจะมีโปรแกรมเฉพาะ ช่วยให้การทำงานง่ายขึ้นนอกจากนั้นก็ยังสามารถเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ภายนอกอย่างเช่น Application เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ควบคุม จุดเด่นของมิกเซอร์ดิจิตอลคือมีความสวยงามในแง่ของการติดตั้งไม่ต้องใช้อุปกรณ์มาก มีฟังก์ชั่นที่หลากหลายตอบโจทย์การใช้งานทันสมัยมีเอฟเฟคเสียงให้เลือกใช้อยู่ในโปรแกรมและด้านการทำงานสามารถปรับแต่งเสียงได้ภายในโปรแกรมเดียวแบบครบวงจร

มิกเซอร์อนาล็อก

มิกเซอร์อนาล็อกเป็นมิกเซอร์ที่มีการเชื่อมต่อสายสัญญาณไฟฟ้าเข้ากับอุปกรณ์ระบบกระจายเสียงสาธารณะหรือ Public Address: PA อุปกรณ์ทั้งหลายต้องทำงานร่วมกันกับมิกเซอร์อนาล็อก ทำให้ควบคุมเสียงสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ จุดเด่นของมิกเซอร์อนาล็อกคือมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่ง่ายและที่สำคัญก็คือราคาไม่แพงเหมาะกับระบบเสียงที่ไม่ต้องการความสลับซับซ้อนมาก

มิกเซอร์เป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากของงานออกแบบระบบเสียงเพราะมันมีหน้าที่ผสมผสานสัญญาณเสียงให้เป็นไปตามผู้ควบคุมหรือเป็นไปตามความต้องการ มิกเซอร์โดยหลักๆ มีด้วยกัน 2 ประเภทก็คือมิกเซอร์อนาล็อกและมิกเซอร์ดิจิตอลแต่ละประเภทก็แตกต่างกันออกไป ประเภทของมิกเซอร์นั้นสัมพันธ์กับการออกแบบพื้นที่ด้วย ทั้งงานเดินท่อ ร้อยสายและการจัดตำแหน่งของอุปกรณ์ในระบบ PA เพื่อทำให้เสียงภายในห้องประชุมนั้นเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด